118 KQ3 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Ổ cắm ba 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-012
Ổ cắm ba 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-012
Công tắc chuông cửa, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-001
Công tắc chuông cửa, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-001
Ổ cắm mạng đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-035
Ổ cắm mạng đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-035
Ổ cắm mạng đôi, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-047
Ổ cắm mạng đôi, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-047
Công tắc ba 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-008
Công tắc ba 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-008
Ổ cắm TV đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-033
Ổ cắm TV đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-033
Công tắc đôi 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-006
Công tắc đôi 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-006
 KLASS 118KQ3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
KLASS 118KQ3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
Công tắc đơn 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-004
Công tắc đơn 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-004
 KLASS 118KQ3-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
KLASS 118KQ3-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
Công tắc đơn 1 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-002
Công tắc đơn 1 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-002
Ổ cắm TV + ổ cắm điện thoại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-036
Ổ cắm TV + ổ cắm điện thoại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-036
Ổ cắm đơn 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-010
Ổ cắm đơn 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-010
Ổ cắm điện thoại đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-034
Ổ cắm điện thoại đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-034
Công tắc đôi 2 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-007
Công tắc đôi 2 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-007
 KLASS 118KQ3-031/Mặt ổ cắm USB
KLASS 118KQ3-031/Mặt ổ cắm USB
Công tắc đơn 2 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-005
Công tắc đơn 2 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-005
Công tắc đơn 2 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-003
Công tắc đơn 2 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-003
 KLASS 118KQ3-026/Ổ cắm đôi 3 chấu
KLASS 118KQ3-026/Ổ cắm đôi 3 chấu
 KLASS 118KQ3-042/Mặt khe quét thẻ
KLASS 118KQ3-042/Mặt khe quét thẻ