118 KV10 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Chuông cửa hạt lớn KLASS 118KV10-001
Chuông cửa hạt lớn KLASS 118KV10-001
Ổ cắm đơn đa năng KLASS 118KV10-029
Ổ cắm đơn đa năng KLASS 118KV10-029
Ổ cắm đơn 2 chấu KLASS 118KV10-010
Ổ cắm đơn 2 chấu KLASS 118KV10-010
Ổ cắm tivi và mạng KLASS 118KV10-037
Ổ cắm tivi và mạng KLASS 118KV10-037
Công tắc ba 1 chiều KLASS 118KV10-008
Công tắc ba 1 chiều KLASS 118KV10-008
Công tắc đôi 1 chiều KLASS 118KV10-006
Công tắc đôi 1 chiều KLASS 118KV10-006
Ổ cắm mạng mặt đơn KLASS 118KV10-035
Ổ cắm mạng mặt đơn KLASS 118KV10-035
Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn KLASS 118KV10-002
Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn KLASS 118KV10-002
Ổ cắm đôi đa năng KLASS 118KV10-030
Ổ cắm đôi đa năng KLASS 118KV10-030
Ổ cắm đôi 2 chấu KLASS 118KV10-011
Ổ cắm đôi 2 chấu KLASS 118KV10-011
Ổ cắm mạng mặt đôi KLASS 118KV10-038
Ổ cắm mạng mặt đôi KLASS 118KV10-038
Công tắc ba 2 chiều KLASS 118KV10-009
Công tắc ba 2 chiều KLASS 118KV10-009
Ổ cắm tivi và điện thoại KLASS 118KV10-036
Ổ cắm tivi và điện thoại KLASS 118KV10-036
Công tắc đôi 2 chiều KLASS 118KV10-007
Công tắc đôi 2 chiều KLASS 118KV10-007
Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn KLASS 118KV10-003
Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn KLASS 118KV10-003
Ổ cắm điện thoại mặt đơn KLASS 118KV10-034
Ổ cắm điện thoại mặt đơn KLASS 118KV10-034
Ổ cắm ba 2 chấu KLASS 118KV10-012
Ổ cắm ba 2 chấu KLASS 118KV10-012