Ổ cắm, công tắc điện

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-001
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-001
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-011
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-011
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-005
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-005
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-021
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-021
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-010
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-010
Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-024
Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-024
Ổ cắm đơn đa năng có đèn báo và công tắc, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-012
Ổ cắm đơn đa năng có đèn báo và công tắc, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-012
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-031
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-031
 KLASS 118KB7-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
KLASS 118KB7-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
 KLASS 118KB7-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
KLASS 118KB7-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
 KLASS 118KB7-037/Mặt 1 tivi 1 mạng
KLASS 118KB7-037/Mặt 1 tivi 1 mạng
 KLASS 118KV3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
KLASS 118KV3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
 KLASS 118KV3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
KLASS 118KV3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
 KLASS 118KA3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
KLASS 118KA3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
 KLASS 118KA3-012/Ổ cắm ba 2 chấu
KLASS 118KA3-012/Ổ cắm ba 2 chấu
 KLASS 118KA3-036/Mặt ổ cắm tivi, điện thoại
KLASS 118KA3-036/Mặt ổ cắm tivi, điện thoại
 KLASS 118KM6-009/Công tắc ba 2 chiều
KLASS 118KM6-009/Công tắc ba 2 chiều
 KLASS 118KM6-034/Mặt ổ cắm điện thoại
KLASS 118KM6-034/Mặt ổ cắm điện thoại
 KLASS 118KV5-007/Công tắc đôi 2 chiều
KLASS 118KV5-007/Công tắc đôi 2 chiều
 KLASS 118KV1-012/Ổ cắm ba 2 chấu
KLASS 118KV1-012/Ổ cắm ba 2 chấu