Ổ cắm, công tắc điện

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

 KLASS 118KA3-012/Ổ cắm ba 2 chấu
KLASS 118KA3-012/Ổ cắm ba 2 chấu
 KLASS 118KA3-036/Mặt ổ cắm tivi, điện thoại
KLASS 118KA3-036/Mặt ổ cắm tivi, điện thoại
 KLASS 118KM6-009/Công tắc ba 2 chiều
KLASS 118KM6-009/Công tắc ba 2 chiều
 KLASS 118KM6-034/Mặt ổ cắm điện thoại
KLASS 118KM6-034/Mặt ổ cắm điện thoại
 KLASS 118KV5-007/Công tắc đôi 2 chiều
KLASS 118KV5-007/Công tắc đôi 2 chiều
 KLASS 118KV1-012/Ổ cắm ba 2 chấu
KLASS 118KV1-012/Ổ cắm ba 2 chấu
 KLASS 118KV5-009/Công tắc ba 2 chiều
KLASS 118KV5-009/Công tắc ba 2 chiều
 KLASS 118KV5-037/Mặt ổ cắm tivi, mạng
KLASS 118KV5-037/Mặt ổ cắm tivi, mạng
 KLASS KL707-01/Ổ cắm đôi đa năng âm sàn
KLASS KL707-01/Ổ cắm đôi đa năng âm sàn
Công tắc đơn 1 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-002
Công tắc đơn 1 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-002
Ổ cắm TV đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-033
Ổ cắm TV đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-033
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-011
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-011
 KLASS 86KM5-029/Ổ cắm USB
KLASS 86KM5-029/Ổ cắm USB
 KLASS 118KB7-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
KLASS 118KB7-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
 KLASS 118KB7-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
KLASS 118KB7-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
 KLASS 118KB7-037/Mặt 1 tivi 1 mạng
KLASS 118KB7-037/Mặt 1 tivi 1 mạng
 KLASS 118KV3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
KLASS 118KV3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
 KLASS 118KV3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
KLASS 118KV3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
 KLASS 118KA3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
KLASS 118KA3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-001
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-001