118 KA3 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

 KLASS 118KA3-011/Ổ cắm đôi 2 chấu
KLASS 118KA3-011/Ổ cắm đôi 2 chấu
 KLASS 118KA3-035/Mặt ổ cắm mạng
KLASS 118KA3-035/Mặt ổ cắm mạng
 KLASS 118KA3-001/Chuông cửa hạt lớn
KLASS 118KA3-001/Chuông cửa hạt lớn
 KLASS 118KA3-008/Công tắc ba 1 chiều
KLASS 118KA3-008/Công tắc ba 1 chiều
 KLASS 118KA3-031/Mặt ổ cắm USB
KLASS 118KA3-031/Mặt ổ cắm USB
 KLASS 118KA3-006/Công tắc đôi 1 chiều
KLASS 118KA3-006/Công tắc đôi 1 chiều
 KLASS 118KA3-029/Ổ cắm đơn đa năng
KLASS 118KA3-029/Ổ cắm đơn đa năng
 KLASS 118KA3-026/Ổ cắm đôi 3 chấu
KLASS 118KA3-026/Ổ cắm đôi 3 chấu
 KLASS 118KA3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
KLASS 118KA3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
 KLASS 118KA3-012/Ổ cắm ba 2 chấu
KLASS 118KA3-012/Ổ cắm ba 2 chấu
 KLASS 118KA3-036/Mặt ổ cắm tivi, điện thoại
KLASS 118KA3-036/Mặt ổ cắm tivi, điện thoại
 KLASS 118KA3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
KLASS 118KA3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
 KLASS 118KA3-009/Công tắc bốn 1 chiều
KLASS 118KA3-009/Công tắc bốn 1 chiều
 KLASS 118KA3-033/Mặt ổ cắm tivi
KLASS 118KA3-033/Mặt ổ cắm tivi
 KLASS 118KA3-007/Công tắc đôi 2 chiều
KLASS 118KA3-007/Công tắc đôi 2 chiều
 KLASS 118KA3-030/Ổ cắm đôi đa năng
KLASS 118KA3-030/Ổ cắm đôi đa năng
 KLASS 118KA3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
KLASS 118KA3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
 KLASS 118KA3-005/Công tắc đơn 2 chiều hạt trung
KLASS 118KA3-005/Công tắc đơn 2 chiều hạt trung
 KLASS 118KA3-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
KLASS 118KA3-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
 KLASS 118KA3-042/Mặt khe quét thẻ
KLASS 118KA3-042/Mặt khe quét thẻ