118 KQ3 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Công tắc chuông cửa, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-001
Công tắc chuông cửa, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-001
Ổ cắm ba 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-012
Ổ cắm ba 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-012
Ổ cắm mạng đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-035
Ổ cắm mạng đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-035
Ổ cắm mạng đôi, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-047
Ổ cắm mạng đôi, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-047
Công tắc ba 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-008
Công tắc ba 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-008
Ổ cắm TV đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-033
Ổ cắm TV đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-033
Công tắc đôi 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-006
Công tắc đôi 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-006
 KLASS 118KQ3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
KLASS 118KQ3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
Công tắc đơn 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-004
Công tắc đơn 1 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-004
Công tắc đơn 1 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-002
Công tắc đơn 1 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-002
 KLASS 118KQ3-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
KLASS 118KQ3-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
Ổ cắm đơn 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-010
Ổ cắm đơn 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-010
Ổ cắm TV + ổ cắm điện thoại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-036
Ổ cắm TV + ổ cắm điện thoại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-036
Ổ cắm điện thoại đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-034
Ổ cắm điện thoại đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-034
Công tắc đôi 2 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-007
Công tắc đôi 2 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-007
 KLASS 118KQ3-031/Mặt ổ cắm USB
KLASS 118KQ3-031/Mặt ổ cắm USB
Công tắc đơn 2 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-005
Công tắc đơn 2 chiều, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-005
Công tắc đơn 2 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-003
Công tắc đơn 2 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-003
 KLASS 118KQ3-026/Ổ cắm đôi 3 chấu
KLASS 118KQ3-026/Ổ cắm đôi 3 chấu
Ổ cắm đôi 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-011
Ổ cắm đôi 2 chấu, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-011