118 KV10 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Ổ cắm đơn đa năng KLASS 118KV10-029
Ổ cắm đơn đa năng KLASS 118KV10-029
Chuông cửa hạt lớn KLASS 118KV10-001
Chuông cửa hạt lớn KLASS 118KV10-001
Ổ cắm đơn 2 chấu KLASS 118KV10-010
Ổ cắm đơn 2 chấu KLASS 118KV10-010
Công tắc ba 1 chiều KLASS 118KV10-008
Công tắc ba 1 chiều KLASS 118KV10-008
Ổ cắm tivi và mạng KLASS 118KV10-037
Ổ cắm tivi và mạng KLASS 118KV10-037
Ổ cắm mạng mặt đơn KLASS 118KV10-035
Ổ cắm mạng mặt đơn KLASS 118KV10-035
Công tắc đôi 1 chiều KLASS 118KV10-006
Công tắc đôi 1 chiều KLASS 118KV10-006
Ổ cắm đôi đa năng KLASS 118KV10-030
Ổ cắm đôi đa năng KLASS 118KV10-030
Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn KLASS 118KV10-002
Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn KLASS 118KV10-002
Ổ cắm đôi 2 chấu KLASS 118KV10-011
Ổ cắm đôi 2 chấu KLASS 118KV10-011
Công tắc ba 2 chiều KLASS 118KV10-009
Công tắc ba 2 chiều KLASS 118KV10-009
Ổ cắm mạng mặt đôi KLASS 118KV10-038
Ổ cắm mạng mặt đôi KLASS 118KV10-038
Ổ cắm tivi và điện thoại KLASS 118KV10-036
Ổ cắm tivi và điện thoại KLASS 118KV10-036
Công tắc đôi 2 chiều KLASS 118KV10-007
Công tắc đôi 2 chiều KLASS 118KV10-007
Ổ cắm điện thoại mặt đơn KLASS 118KV10-034
Ổ cắm điện thoại mặt đơn KLASS 118KV10-034
Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn KLASS 118KV10-003
Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn KLASS 118KV10-003
Ổ cắm ba 2 chấu KLASS 118KV10-012
Ổ cắm ba 2 chấu KLASS 118KV10-012