118 KV3 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

 KLASS 118KV3-001/Chuông cửa hạt lớn
KLASS 118KV3-001/Chuông cửa hạt lớn
 KLASS 118KV3-012/Ổ cắm ba 2 chấu
KLASS 118KV3-012/Ổ cắm ba 2 chấu
 KLASS 118KV3-036/Mặt ổ cắm tivi, điện thoại
KLASS 118KV3-036/Mặt ổ cắm tivi, điện thoại
 KLASS 118KV3-008/Công tắc ba 1 chiều
KLASS 118KV3-008/Công tắc ba 1 chiều
 KLASS 118KV3-033/Mặt ổ cắm tivi
KLASS 118KV3-033/Mặt ổ cắm tivi
 KLASS 118KV3-006/Công tắc đôi 1 chiều
KLASS 118KV3-006/Công tắc đôi 1 chiều
 KLASS 118KV3-030/Ổ cắm đôi đa năng
KLASS 118KV3-030/Ổ cắm đôi đa năng
 KLASS 118KV3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
KLASS 118KV3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
 KLASS 118KV3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
KLASS 118KV3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
 KLASS 118KV3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
KLASS 118KV3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
 KLASS 118KV3-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
KLASS 118KV3-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
 KLASS 118KV3-042/Mặt khe quét thẻ
KLASS 118KV3-042/Mặt khe quét thẻ
 KLASS 118KV3-009/Công tắc ba 2 chiều
KLASS 118KV3-009/Công tắc ba 2 chiều
 KLASS 118KV3-034/Mặt ổ cắm điện thoại
KLASS 118KV3-034/Mặt ổ cắm điện thoại
 KLASS 118KV3-007/Công tắc đôi 2 chiều
KLASS 118KV3-007/Công tắc đôi 2 chiều
 KLASS 118KV3-031/Mặt ổ cắm USB
KLASS 118KV3-031/Mặt ổ cắm USB
 KLASS 118KV3-005/Công tắc đơn 2 chiều hạt trung
KLASS 118KV3-005/Công tắc đơn 2 chiều hạt trung
 KLASS 118KV3-029/Ổ cắm đơn đa năng
KLASS 118KV3-029/Ổ cắm đơn đa năng
 KLASS 118KV3-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
KLASS 118KV3-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
 KLASS 118KV3-026/Ổ cắm đôi 3 chấu
KLASS 118KV3-026/Ổ cắm đôi 3 chấu