118 KV5 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

 KLASS 118KV5-001/Chuông cửa hạt lớn
KLASS 118KV5-001/Chuông cửa hạt lớn
 KLASS 118KV5-011/Ổ cắm đôi 2 chấu
KLASS 118KV5-011/Ổ cắm đôi 2 chấu
 KLASS 118KV5-042/Mặt khe quét thẻ
KLASS 118KV5-042/Mặt khe quét thẻ
 KLASS 118KV5-035/Mặt ổ cắm mạng
KLASS 118KV5-035/Mặt ổ cắm mạng
 KLASS 118KV5-008/Công tắc ba 1 chiều
KLASS 118KV5-008/Công tắc ba 1 chiều
 KLASS 118KV5-031/Mặt ổ cắm USB
KLASS 118KV5-031/Mặt ổ cắm USB
 KLASS 118KV5-006/Công tắc đôi 1 chiều
KLASS 118KV5-006/Công tắc đôi 1 chiều
 KLASS 118KV5-029/Ổ cắm đơn đa năng
KLASS 118KV5-029/Ổ cắm đơn đa năng
 KLASS 118KV5-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
KLASS 118KV5-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
 KLASS 118KV5-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
KLASS 118KV5-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
 KLASS 118KV5-012/Ổ cắm ba 2 chấu
KLASS 118KV5-012/Ổ cắm ba 2 chấu
 KLASS 118KV5-009/Công tắc ba 2 chiều
KLASS 118KV5-009/Công tắc ba 2 chiều
 KLASS 118KV5-037/Mặt ổ cắm tivi, mạng
KLASS 118KV5-037/Mặt ổ cắm tivi, mạng
 KLASS 118KV5-033/Mặt ổ cắm tivi
KLASS 118KV5-033/Mặt ổ cắm tivi
 KLASS 118KV5-007/Công tắc đôi 2 chiều
KLASS 118KV5-007/Công tắc đôi 2 chiều
 KLASS 118KV5-030/Ổ cắm đôi đa năng
KLASS 118KV5-030/Ổ cắm đôi đa năng
 KLASS 118KV5-005/Công tắc đơn 2 chiều hạt trung
KLASS 118KV5-005/Công tắc đơn 2 chiều hạt trung
 KLASS 118KV5-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
KLASS 118KV5-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
 KLASS 118KV5-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
KLASS 118KV5-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
 KLASS 118KV5-010/Ổ cắm đơn 2 chấu
KLASS 118KV5-010/Ổ cắm đơn 2 chấu