86KB12 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-002
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-002
Ổ cắm điện thoại đơn, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-018
Ổ cắm điện thoại đơn, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-018
Công tắc bốn 2 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-008
Công tắc bốn 2 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-008
 KLASS 86KB12-015/Ổ cắm đôi 5 chấu có công tắc bật tắt
KLASS 86KB12-015/Ổ cắm đôi 5 chấu có công tắc bật tắt
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-010
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-010
Công tắc ba 2 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-006
Công tắc ba 2 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-006
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-020
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-020
Công tắc đôi 2 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-004
Công tắc đôi 2 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-004
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-001
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-001
Ổ cắm mạng đơn, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-017
Ổ cắm mạng đơn, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-017
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-011
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-011
Ổ cắm TV và ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-019
Ổ cắm TV và ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-019
Công tắc bốn 1 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-007
Công tắc bốn 1 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-007
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-009
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-009
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-005
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-005
Công tắc đôi 1 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-003
Công tắc đôi 1 chiều, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-003
Ổ cắm mạng đôi, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-021
Ổ cắm mạng đôi, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-021
Ổ cắm TV đơn, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-016
Ổ cắm TV đơn, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-016
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-030
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-030
 KLASS 86KB12-012/Ổ cắm đơn đa năng có công tắc bật tắt
KLASS 86KB12-012/Ổ cắm đơn đa năng có công tắc bật tắt