86KB8 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Ổ cắm TV đơn, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-017
Ổ cắm TV đơn, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-017
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-001
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-001
Công tắc bốn 2 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-008
Công tắc bốn 2 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-008
Công tắc ba 2 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-006
Công tắc ba 2 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-006
Ổ cắm TV và ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-020
Ổ cắm TV và ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-020
Công tắc đôi 2 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-004
Công tắc đôi 2 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-004
Ổ cắm mạng đơn, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-018
Ổ cắm mạng đơn, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-018
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-002
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-002
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-010
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-010
Công tắc bốn 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-007
Công tắc bốn 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-007
Ổ cắm mạng đôi, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-022
Ổ cắm mạng đôi, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-022
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-021
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-021
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-005
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-005
Ổ cắm điện thoại đơn, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-019
Ổ cắm điện thoại đơn, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-019
Công tắc đôi 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-003
Công tắc đôi 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-003
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-031
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-031
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-011
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-011
Công tắc báo bận và công tắc dọn phòng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-037-01
Công tắc báo bận và công tắc dọn phòng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-037-01
Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-024
Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-024
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-009
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-009