86KL5 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-001
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-001
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-011
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-011
Công tắc bốn 2 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-008
Công tắc bốn 2 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-008
Ổ cắm TV + ổ cắm mạng, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-024
Ổ cắm TV + ổ cắm mạng, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-024
Công tắc ba 2 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-006
Công tắc ba 2 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-006
Công tắc đôi 2 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-004
Công tắc đôi 2 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-004
Ổ cắm TV đơn, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-020
Ổ cắm TV đơn, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-020
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-002
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-002
Ổ cắm đơn đa năng có đèn báo và công tắc, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-013
Ổ cắm đơn đa năng có đèn báo và công tắc, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-013
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-009
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-009
Ổ cắm mạng đôi, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-025
Ổ cắm mạng đôi, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-025
Công tắc bốn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-007
Công tắc bốn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-007
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-005
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-005
Ổ cắm mạng đơn, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-021
Ổ cắm mạng đơn, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-021
Công tắc 20A có đèn báo (hạt đại), hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-034
Công tắc 20A có đèn báo (hạt đại), hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-034
Công tắc đôi 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-003
Công tắc đôi 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-003
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-010
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-010
 KLASS 86KL5-027/Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại
KLASS 86KL5-027/Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại
 KLASS 86KL5-041/Công tắc cảm biến âm thanh
KLASS 86KL5-041/Công tắc cảm biến âm thanh
 KLASS 86KL5-037/Công tắc 45A có đèn báo
KLASS 86KL5-037/Công tắc 45A có đèn báo