86KM5 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-001
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-001
Công tắc đôi 1 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-003
Công tắc đôi 1 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-003
Ổ cắm đơn đa năng có đèn báo và công tắc, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-012
Ổ cắm đơn đa năng có đèn báo và công tắc, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-012
 KLASS 86KM5-029/Ổ cắm USB
KLASS 86KM5-029/Ổ cắm USB
 KLASS 86KM5-025/Ổ cắm máy cạo râu
KLASS 86KM5-025/Ổ cắm máy cạo râu
 KLASS 86KM5-039/Công tắc cảm biến chạm
KLASS 86KM5-039/Công tắc cảm biến chạm
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-009
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-009
Ổ cắm đôi đa năng có đèn báo và công tắc (mặt đôi), hình chữ nhật, màu trắng xám, KLASS 86KM5-043
Ổ cắm đôi đa năng có đèn báo và công tắc (mặt đôi), hình chữ nhật, màu trắng xám, KLASS 86KM5-043
 KLASS 86KM5-023/Ổ cắm điện thoại đôi
KLASS 86KM5-023/Ổ cắm điện thoại đôi
 KLASS 86KM5-037/Công tắc chuông có đèn báo
KLASS 86KM5-037/Công tắc chuông có đèn báo
Công tắc bốn 1 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-007
Công tắc bốn 1 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-007
Ổ cắm điện thoại đơn, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-019
Ổ cắm điện thoại đơn, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-019
 KLASS 86KM5-034/Công tắc 45A có đèn báo
KLASS 86KM5-034/Công tắc 45A có đèn báo
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-005
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-005
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-021
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-021
 KLASS 86KM5-031/Công tắc 20A có đèn báo
KLASS 86KM5-031/Công tắc 20A có đèn báo
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-002
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-002
Ổ cắm mạng đơn, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-018
Ổ cắm mạng đơn, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-018
 KLASS 86KM5-013/Ổ cắm đôi đa năng có công tắc bật tắt
KLASS 86KM5-013/Ổ cắm đôi đa năng có công tắc bật tắt
 KLASS 86KM5-026/Ổ cắm cáp tivi
KLASS 86KM5-026/Ổ cắm cáp tivi