86KV1 SERIES

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

 KLASS 86KV1-034/Công tắc 45A
KLASS 86KV1-034/Công tắc 45A
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-001
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-001
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-011
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-011
Ổ cắm thẻ từ, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-041
Ổ cắm thẻ từ, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-041
Công tắc bốn 2 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-008
Công tắc bốn 2 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-008
 KLASS 86KV1-029/Mặt ổ cắm USB
KLASS 86KV1-029/Mặt ổ cắm USB
Ổ cắm điện thoại đôi, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-023
Ổ cắm điện thoại đôi, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-023
Công tắc ba 2 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-006
Công tắc ba 2 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-006
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-021
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-021
 KLASS 86KV1-017/Ổ cắm cáp tivi
KLASS 86KV1-017/Ổ cắm cáp tivi
Ổ cắm điện thoại đơn, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-019
Ổ cắm điện thoại đơn, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-019
Ổ cắm máy cạo râu, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-025
Ổ cắm máy cạo râu, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-025
Công tắc đôi 2 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-004
Công tắc đôi 2 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-004
 KLASS 86KV1-035/Công tắc chiết áp đèn
KLASS 86KV1-035/Công tắc chiết áp đèn
Công tắc chuông báo bận và dọn phòng, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-037-02
Công tắc chuông báo bận và dọn phòng, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-037-02
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-002
Công tắc đơn 2 chiều, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-002
 KLASS 86KV1-012/Ổ cắm đơn đa năng có công tắc bật tắt
KLASS 86KV1-012/Ổ cắm đơn đa năng có công tắc bật tắt
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-009
Công tắc chuông cửa, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-009
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-031
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-031
Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-024
Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-024