Ổ cắm, công tắc điện

Dòng sản phẩm mặt bọc kim loại ánh vàng chuyên dùng cho biệt thự, chung cư phong cách cổ điển Châu Âu.

 KLASS 118KB7-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
KLASS 118KB7-003/Công tắc đơn 2 chiều hạt lớn
 KLASS 118KV5-037/Mặt ổ cắm tivi, mạng
KLASS 118KV5-037/Mặt ổ cắm tivi, mạng
 KLASS KL707-01/Ổ cắm đôi đa năng âm sàn
KLASS KL707-01/Ổ cắm đôi đa năng âm sàn
Công tắc đơn 1 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-002
Công tắc đơn 1 chiều hạt đại, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-002
Ổ cắm TV đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-033
Ổ cắm TV đơn, hình chữ nhật, màu bạc sáng inox, KLASS 118KQ3-033
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-011
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu trắng sữa, KLASS 86KB12-011
 KLASS 86KM5-029/Ổ cắm USB
KLASS 86KM5-029/Ổ cắm USB
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-001
Công tắc đơn 1 chiều, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-001
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-011
Ổ cắm đôi 5 chấu, hình vuông, màu bạc sáng inox, KLASS 86KL5-011
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-005
Công tắc ba 1 chiều, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-005
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-021
Ổ cắm TV và ổ cắm mạng, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-021
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-010
Ổ cắm đơn đa năng, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-010
Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-024
Ổ cắm mạng + ổ cắm điện thoại, hình vuông, màu đồng, KLASS 86KV1-024
Ổ cắm đơn đa năng có đèn báo và công tắc, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-012
Ổ cắm đơn đa năng có đèn báo và công tắc, hình vuông, màu trắng xám, KLASS 86KM5-012
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-031
Công tắc 20A có đèn báo, hình vuông, màu vàng đồng, KLASS 86KB8-031
 KLASS 118KB7-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
KLASS 118KB7-025/Ổ cắm đơn 3 chấu
 KLASS 118KB7-037/Mặt 1 tivi 1 mạng
KLASS 118KB7-037/Mặt 1 tivi 1 mạng
 KLASS 118KV3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
KLASS 118KV3-004/Công tắc đơn 1 chiều hạt trung
 KLASS 118KV3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
KLASS 118KV3-027/Mặt 1 công tắc 1 ổ cắm
 KLASS 118KA3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn
KLASS 118KA3-002/Công tắc đơn 1 chiều hạt lớn